Wójt Gminy Mirów ogłasza nabór na wolne stanowisko: Osoba do pomocy opiekuna dziecięcego oraz utrzymania czystości w Gminnym Żłobku w Mirowie. Szczegóły przedstawoono w załącznikach.

 

 

Ogłoszenie o naborze

Klauzula RODO

Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu w pełni praw rodzicielskich

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze za przestępstwa na tle seksualnym

Oświadczenie o rękojmi